تأثیر مشت کردن دست چپ بر افزایش تمرکز ورزشکاران

طبق تحقیقات جدید انجمن روانشناسان آمریکا، فشار دادن یک توپ با دست چپ‌ موجب افزایش تمرکز ورزشکاران می شود. این کار باعث فعال شدن بخشی از قسمت‌های مغز می‌شود. پژوهشگران در آلمان مهارت ورزشکاران را در سه رشته فوتبال، جودو و بدمینتون مورد بررسی قرار دادند. این آزمایش‌ها ..

منبع : کارشناسان تربیت بدنی دانشگاه فردوسی مشهد |تأثیر مشت کردن دست چپ بر افزایش تمرکز ورزشکاران
برچسب ها : ورزشکاران ,تمرکز ,افزایش ,افزایش تمرکز ,تمرکز ورزشکاران ,افزایش تمرکز ورزشکاران